Betrouwbare mobiliteitsdata worden steeds belangrijker voor beleidsvorming en monitoring. De doorontwikkeling van het verkeersmodel Brabantbrede Modelaanpak (BBMA) is opgestart en wordt in de eerste helft van 2019 opgeleverd. We maken hierin de bewuste keuze voor kwaliteit boven snelheid.