Naast de reguliere uitvoering van de OV-concessies is in 2018 al gewerkt aan een verdere ontwikkeling van het OV conform de verschillende vormen van vervoer uit de visie op gedeelde mobiliteit:

BravoDirect

Alle lijnen van het hoogwaardige OV-netwerk (HOV) zijn, als ruggengraat van het toekomstige OV-netwerk, in 2018 ondergebracht onder één herkenbare merknaam.
Dit netwerk van het openbaar vervoer met hoge kwaliteit, frequentie en een snelle directe verbinding krijgt hiermee een duidelijke positie in het totale netwerk.

BravoFlex

Vooruitlopend op de adaptieve uitvoeringsagenda als vervolg op de vastgestelde visie hebben we in 2018 diverse pilots en experimenten uitgevoerd of opgestart. Het gaat daarbij om flexibele maatwerk oplossingen in aanvulling op het HOV-netwerk. Onder de naam Bravoflex zijn pilots in Helmond uitgevoerd en in Moerdijk, Eindhoven en Roosendaal opgestart. De pilots hebben verschillende verschijningsvormen op aspecten als tarifering en aard van de dienst. Dit doen we om zo goed mogelijk maatwerk te bieden per gebied voor de reiziger als onderdeel van of bovenop de bestaande dienstregelingen. Met deze pilots willen we ook leren van de ervaringen voor toekomstige concessies.

BravoSamen

Onder de naam BravoSamen gaan we binnen de adaptieve uitvoeringsagenda maatschappelijke initiatieven en initiatieven uit de markt op het gebied van mobiliteit samen brengen. In de huidige concessie is een voorbeeld van BravoSamen vanuit de samenleving de buurtbus. In 2018 zijn daarnaast ook experimenten gestart met nieuwe marktpartijen zoals een elektrische deelauto in de gemeente Oisterwijk en een experiment met Amber bij het provinciehuis. Daarnaast hebben we voorbereidingen getroffen voor de uitrol van gedeelde mobiliteit via Beamerz in ‘s-Hertogenbosch en Strijp-S vanaf 2019.