In 2018 hebben we het onderzoek naar de gemeentelijke veiligheidsmaatregelen langs het Brabantse spoor afgerond. Hieruit bleek dat de gemeenten op bepaalde aspecten de veiligheid langs het spoor moeten verbeteren. Met name het in de bestemmingsplannen opnemen van de adviezen van Veiligheidsregio’s en veiligheidsmaatregelen in de openbare ruimte kan beter.
In juli van het afgelopen jaar hebben we de gemeenten op de hoogte gebracht van de resultaten van onze analyse van de financiële gevolgen van de decentralisaties in het sociaal domein.
Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 hebben we in die maand alle raadsgriffiers in Noord-Brabant de brochure ‘Samen werken aan een sterk openbaar bestuur‘ gestuurd om nieuwe raadsleden te informeren over het interbestuurlijk toezicht.