In 2018 hebben we in totaal 70 Bibob-onderzoeken verricht naar met name omgevingsvergunningen, een behoorlijke groei ten opzichte van 2017. Daarnaast hebben we 49 onderzoeken in openbare bronnen verricht naar de integriteit van partijen waarmee de provincie zaken doet. We hebben in 2018 zeven keer advies aangevraagd bij het Landelijk Bureau Bibob en daarnaast drie keer om aanvullend advies gevraagd. Dit heeft geleid tot diverse maatregelen tegen bedrijven. Zo moeten drie bedrijven aan verscherpte voorwaarden voldoen om hun vergunning te behouden. Een ander bedrijf heeft op basis van onze Bibob-procedure de samenwerking beëindigd met een bedrijf met criminele antecedenten.