In 2018 is het Adviesteam Transitie Veehouderij (ATV) opgericht om samen met de agrarische bedrijven die een nieuwe innovatieve weg willen inslaan qua bedrijfsontwikkeling ruimte hiervoor te zoeken binnen de bestaande regelgeving. Voor de BZV geldt dat de actualisatie van verleden jaar begin 2018 in werking is getreden. Daarom richten wij ons in 2018 niet op actualisatie (zoals aangegeven in de begroting), maar op de uitvoering en beheer van de BZV. Er is in 2018 veel aandacht besteed aan de voorbereiding van de door de ZLTO- en POV- aangespannen rechtszaken gericht op het onverbindend verklaren van de nieuwe eisen voor de veehouderij in de verordeningen natuurbeheer en ruimte.