In 2018 zijn 8 projecten van de Erfgoedfabriek afgerond of in een volgende herontwikkeling en herbestemmingsfase gebracht. Daarnaast zijn er ook nieuwe initiatieven voor de herontwikkeling van beeldbepalende erfgoedcomplexen binnengekomen. De herontwikkeling en ook doorontwikkeling van monumentaal erfgoed blijft een actueel thema. Via de jongerenlijn GRUTS zijn projecten opgestart en gerealiseerd, zoals de film Trots op Erfgoed, die een impressie geeft van de nieuwe toekomst van herbestemde erfgoedlocaties in Brabant.. 2018 is afgesloten met een congres waarbij de resultaten van 7 jaar Erfgoedfabriek zijn gepresenteerd en een beeld is geschetst van de toekomstige opgave.