Via de wijze van aanbesteden van projecten dagen we de markt steeds maximaal uit om met innovaties en mogelijkheden van verduurzaming te komen. We zetten standaard in op CO2 reductie, het stimuleren van hergebruik en duurzame oplossingen via innovaties. Zo hebben we bij verschillende projecten bijvoorbeeld laag-temperatuur asfalt toegepast en is bij de N272 Beek en Donk – Boxmeer een deklaag toegepast met biobitumen, die vrij komt als reststof bij papierproductie en niet afkomstig is uit de aardolie industrie.
Er zijn ook meer zichtbare toepassingen en ontwikkelingen geweest. Zo is de N605 Gemert Noord-Om opgeleverd met tal van innovaties waaronder een 3D-geprinte brug en een rotonde die later in het wegvak is geschoven en op de N272 zijn vangrails van biobased materialen en markeringen van biohars toegepast. Daarnaast hebben Provinciale Staten het besluit genomen tot het versneld vervangen van de openbare verlichting langs provinciale wegen door LED en is een motie aangenomen over zon op infra bij de vaststelling van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) N629 Dongen – Oosterhout.
Tevens hebben we een conferentie georganiseerd gericht op het delen van ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en Brabantse infrastructuur en het bij elkaar brengen van overheden, kennisinstellingen en marktpartijen. Op deze manier proberen we met betere plannen en uitvragen ontwikkelingen in de markt optimaal te benutten ten behoeve van een duurzaam wegenareaal. Afgesproken is om in 2019 concrete afspraken te maken.