In 2018 zijn de Quick Wins aan het spoor van Moerdijk gerealiseerd en zijn er via lobby van Brabant afspraken tot stand gekomen met de minister (inclusief financiële middelen) voor een duurzame aanpak van de spoorontsluiting Moerdijk. Daarnaast is met de minister de afspraak gemaakt dat binnen 5 jaar een samenhangend netwerk van truckparkeerplaatsen gerealiseerd wordt in Zuid-Nederland. De eerste vier truckparkings zijn intussen aangemeld voor een bijdrage uit het CEF-fonds van Europa (Connecting Europe Facility). Eén daarvan betreft de uitbreiding van de locatie van Nobis in Asten aan de noordzijde van de A67. Tevens is er een intentie-overeenkomst gesloten met partners in West-Brabant voor een regionale aanpak van de truckparkingproblematiek in deze regio.
Om binnenvaart met grotere schepen vanuit Rotterdam naar Tilburg mogelijk te maken voert de provincie samen met partners het project Wilhelminakanaal uit. In 2018 is een besluit genomen over de definitieve oplossing.