Het ‘Uitvoeringsprogramma plantaardig’ is op 5 februari 2018 vastgesteld door GS. Dit is via een Statenmededeling aangeboden aan Provinciale Staten. Het programma is in uitvoering, bijvoorbeeld door het stimuleren van de teelt van nedersoja en quinoa en agroforestry. De Raad van State heeft de rechtmatigheid van ons mestbeleid getoetst. Dit naar aanleiding van geweigerde ontheffingen waartegen door ondernemers uit de gemeenten Oss, Aalburg en Landerd bezwaar is gemaakt.