In de Statenmededeling van 3 juli 2018 hebben we de stappen uitgewerkt die we gaan zetten om de provincie beter te wapenen tegen ondermijning. Dit wil ons college doen door structureel meer aandacht te besteden aan bewustwording van met wie we zaken doen, en door de Wet Bibob structureel toe te passen op subsidies en vastgoedtransacties. Om dat laatste mogelijk te maken, hebben we een nieuwe beleidsregel Bibob vastgesteld, die op 13 december 2018 in werking is getreden.