Meer
Publicatiedatum: 24-04-2019

Inhoud

Jaarstukken 2018

Welkom in de webversie van de jaarstukken van provincie Noord-Brabant
Inkomsten 1.643.682 (x €1.000)
Uitgaven -1.622.206 (x €1.000)
Saldo 21.475 (x €1.000)

U bent op de homepage van de webversie van de Jaarstukken 2018 van de provincie Noord-Brabant.

De jaarstukken vormen het sluitstuk van de beleids- en begrotingscyclus. Met de jaarstukken wordt verantwoording afgelegd over de uitvoering van het beleid zoals in de begroting 2018 was opgenomen.

De officiële versie van de Jaarstukken 2018 kunt u hier vinden. Deze officiële versie is door de accountant gecontroleerd en door Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten aangeboden.

Behandeling door Provinciale Staten: 24 mei 2019.