In een aantal gevallen combineren we onderhoudswerkzaamheden met gerichte reconstructie van de inrichting van de weg. Dit kan te maken hebben met leefbaarheid en doorstroming. Zo hebben we het noordelijk deel van de omlegging Baarle (N260) opgeleverd en verwachten we de realisatie van het Belgisch / Nederlandse deel aan de zuidkant in 2019 te kunnen afronden. Ook is de omlegging van de N69 gegund en is het provinciaal inpassingsplan (PIP) N629 Dongen – Oosterhout door Provinciale Staten vastgesteld. De aansluiting van de N629 op de A27 bij Oosterhout is gegund en we verwachten in 2019 te kunnen starten met de uitvoering. Een onderzoek naar de inrichting van het totale wegvak N264 is uitgevoerd. Samen met de regio zijn afspraken gemaakt over o.a. het aanleggen van een parallelstructuur, het plaatsen van VRI’s en het realiseren van komomleidingen.
De studie naar een toekomstbestendige inrichting van de N615 / N272 is opgestart en heeft raakvlakken met de bundelroute van het programma SmartwayZ.NL en de reconstructie van de N279.
Maar ook in het kader van de verkeersveiligheid hebben we wegen anders ingericht met het plaatsen van geleiderails op de N324 Oss - Grave, een aanpassing van het wegprofiel op de N269 Tilburg – Hilvarenbeek en een planuitwerking voor onderhoud aan de N270 Deurne – Limburgse grens inclusief de aanleg van een parallelstructuur.