Met de beschikbare middelen heeft de Brabantbrede marketingorganisatie VisitBrabant zich nog beter kunnen positioneren door haar portefeuille aan diensten en producten. Deze zijn gericht op de consument, (inter)nationale bezoeker, door het in de markt zetten van de provinciale opgaves food (Brabant Celebrates Food) en cultuur (Van Gogh Heritage Foundation), maar ook met de pr-campagne Brabant is Open met jaarronde boekbare arrangementen. Met de Businessdesk biedt zij haar producten en diensten aan voor ondernemers en partners als steden en kennisinstellingen. VisitBrabant is een gewaardeerde netwerkorganisatie met succesvol georganiseerde Leisure events voor ondernemers. Via het Routebureau Brabant is de Zuiderwaterlinie beleefbaar gemaakt met een wandelroute van Bergen op Zoom tot Grave. Ook heeft VisitBrabant een belangrijke rol om het in de markt zetten van andere provinciale opgaves en thema’s, zoals de zakelijke markt (Branding) en Design (Cultuur).
Mogelijk kansrijke projecten zijn opgewerkt en hebben een aanvraag ingediend bij het Leisure Ontwikkel Fonds. De eerste lening is in 2018 verstrekt. Doel van het verstrekken van de leningen is kwaliteitsverbetering van het leisure-aanbod in Brabant.
Daarnaast zijn we als provincie nauw betrokken richting voorbereiding en verdere uitwerking van de eerste Nationale ToerismeTop en het gepresenteerde Perspectief Bestemming Nederland 2030. Tot slot minitoren we de effectiviteit van beleid en informeren interne en externe stakeholders over de resultaten.