Samenwerken met andere overheden en partners

In 2018 zijn in alle Brabantse regio’s twee ontwikkeldagen gehouden. Bestuurders van gemeenten, provincie, waterschappen en Rijkswaterstaat werkten samen aan ruimte- en mobiliteitsbeleid, maar ook aan energietransitie en het mestbeleid. De ontwikkeldagen zijn bedoeld om als 1-overheid samen te werken om maatschappelijke problemen aan te pakken. Deze werkwijze sluit aan bij de Brabantse omgevingsvisie en de aanstaande Omgevingswet.

De Commissaris van de Koning heeft werkbezoeken afgelegd aan 12 gemeenten. De Commissaris sprak met fractievoorzitters en B en W over actuele thema’s en heeft bedrijven en maatschappelijke organisaties bezocht in die gemeente. Ook in 2018 besteedde de Commissaris speciaal aandacht aan het onderwerp integriteit van het openbaar bestuur.

We willen Brabanders betrekken bij onze beleidsvorming en –uitvoering. In het najaar van 2017 heeft een aantal jongeren bij het European Social Innovation Week (ESIW) voorgesteld om een hiervoor een ‘startup’ op te zetten, waarin de jongeren zelf de schakel vormen tussen de provincie en de Brabantse jongeren. Dit idee hebben we samen met deze jongeren verder uitgewerkt in Young Projects.

Ter waarborging van de integriteit van bestuurders zijn ontheffingen verleend, wanneer zij als privépersoon contractuele verplichtingen wensten aan te gaan met de bestuurlijke autoriteit waaraan zij als bestuurder verbonden zijn.