De uitvoering van de landbouwinnovatiecampus is in volle gang. Er wordt waar nodig de verbinding gelegd met het ondersteuningsnetwerk. De vragen van sommige veehouders zijn immers breder dan alleen ondersteuning bij innovatie. Eén van de concepten uit de landbouwinnovatiecampus is de Doe-het-zelf kip. Dit concept heeft dit voorjaar landelijke publiciteit gegenereerd en wordt op steeds meer plekken toegepast. Daarnaast wordt bij het instrument Translab gewerkt aan de logistieke uitdagingen van ‘korte ketens’, samen met o.a. de HAS, ZLTO en de circa 150 aangesloten ondernemers. De Agrofoodpluim is 12 keer uitgereikt aan innovatieve ondernemers. In 2018 is bovendien het Landbouw Innovatiebureau Brabant geëvalueerd. Het LIB is opnieuw geprezen voor de wijze waarop er met relatief bescheiden middelen vaak belangrijke vernieuwingen in een vroegtijdig stadium worden ondersteund.