In 2018 is verder gewerkt aan ‘de Basis op orde’. Zo is sinds april 2018 de website brabantserfgoed.nl actief en zijn meer dan 1 miljoen collectiestukken opgenomen in de digitale database BrabantCloud.