Afgelopen jaar hebben we de uitdaging opgepakt om samen met partners voortdurend keuzes te maken, waarbij steeds een afweging tussen belangen plaats vindt. Wij hebben ons uitnodigend, faciliterend en ontwikkelend opgesteld. Dit komt tot uiting in de aanpak en werkwijze in de planbegeleiding. We zitten vaker bij de start van de initiatieven aan tafel. Ook hebben we diverse provinciale inpassingsplannen begeleid en zijn op diverse manieren betrokken bij gebiedsontwikkelingen. In ons casus-/gebiedsgericht handelen komt meer de nadruk te liggen op het aanbrengen van samenhang tussen de verschillende maatschappelijke opgaven (klimaat, energie, demografie, leegstand, etc.) met oog voor omgevingskwaliteit.