In 2018 is het planmatige onderhoud uitgevoerd op de provinciale infrastructuur en is er geen sprake van achterstallig onderhoud. Zo hebben we bijvoorbeeld groot onderhoud uitgevoerd op de N615 Nuenen – Beek en Donk, de N639 Baarle – Chaam en de N269 Randweg Oost in Reusel.

Naast groot onderhoud voeren we ook dagelijks beheer en onderhoud uit van de provinciale infrastructuur. Dat doen we via een tweetal contracten: Onderhoud Prestatie Contract (OPC) en een prestatiecontract voor elektrotechnische installaties (EPC).
In 2018 is het OPC succesvol van start gegaan en het EPC verlengd.
Op het gebied van calamiteiten- en gladheidsbestrijding kijken we continu naar interessante mogelijkheden van samenwerking en anders organiseren. Zo hebben we o.a. het vervangen van het materiaal van de gladheidsbestrijding samen met Rijkswaterstaat aanbesteed. Onlangs is er een pilot ‘Licht als dienst’ opgestart. Daarbij verkennen we een concept om de openbare verlichting als dienst in te kopen om maximaal te kunnen profiteren van innovaties en de marktontwikkelingen.