Naast de Toekomstgids heeft BrabantKennis in 2018 diverse longreads gepresenteerd zoals ‘Nieuw klimaat voor de natuur?’ en de longread ‘In goede banen?’. Beide longreads werden bediscussieerd tijdens gelijknamige KennisCafé’s.
Een nieuwe verkenning naar ‘De culturele eigen(wijs)heid van Brabant’ werd afgetrapt met CultuurCafé#1 en de lancering van de website www.cultureeleigenwijs.nl.

BrabantAdvies adviseert de provincie op thema’s die in Brabant spelen. Van natuur tot economie, van gezondheid tot arbeidsmarkt. In het afgelopen jaar zijn diverse adviezen verschenen (zie www.brabantadvies.com) zoals over de ontwerp-Omgevingsvisie en het advies ‘Risico's en kansen van digitalisering vanuit politiek-bestuurlijk perspectief van de Staten en GS van Brabant’.
BrabantAdvies, Telos en PON hebben gezamenlijk de ExpeditiegidsBrabant uitgebracht. Hierin zijn opgaven, perspectieven en cijfers opgenomen voor de Provinciale Statenverkiezingen 2019 op basis van de meest recente kennis en inzichten van de betrokken kennisinstellingen.

Kennis & Onderzoek heeft rondom een aantal opgaven een tiental evaluaties verzorgd met voortuitblikken in het licht van de nieuwe bestuursperiode zoals de evaluaties Energieagenda 2010-2020, de Cultuuragenda en het Economisch programma Brabant 2020 (zie voor volledig overzicht de bijlage Verantwoording onderzoeken en adviezen in 2018).