We hebben flinke stappen gezet in de realisatie van een toekomstbestendige fietsinfrastructuur via een snelfietsroutenetwerk. Er zijn in 2018 vijf bestuursovereenkomsten ondertekend en er is gestart met de realisatie van Tilburg-Waalwijk en Eindhoven-Helmond. In het kader van innovatieve bewegwijzering op de snelfietsroutes is de pilot Wayfinding uitgevoerd met evaluatie in 2019. We versterken de infrastructurele maatregelen van het fietsbeleid met gedragbeïnvloedende maatregelen. Mede door de verplichte inzet van werkgeversbenadering als onderdeel van fietsstimulering bij snelfietsroutes is het aantal communities uitgebreid. B-riders is succesvol overgedragen aan de markt onder de naam GoVélo en is Ring-Ring geïntroduceerd voor Brabanders die privé een fietsapp willen gebruiken.
In Brabantstad zijn meerjarige afspraken gemaakt over de doorontwikkeling van het marketingplatform Ons Brabant Fietst.