Voor een toekomstbestendig OV is naast een stevig daily urban system een goede (internationale) bereikbaarheid per spoor, als belangrijke pijler van het OV-netwerk, cruciaal. Vanuit het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) van het Rijk is in 2018 gestart met een dienstregeling van 6 keer per uur een intercity op de verbinding Eindhoven - ‘s-Hertogenbosch – Utrecht - Amsterdam ingegaan. Het hoogfrequente gebruik van het spoor maakt het belang van de robuustheid van het spoornetwerk in Brabant, maar ook de veiligheid en leefbaarheid op en rond het spoor, groter. In 2018 zijn ter verbetering van het spoor- en onderliggend netwerk:

 • Het ontwerptracébesluit (OTB) voor PHS Boxtel – Meteren vastgesteld met naar verwachting een definitief tracébesluit (TB) 1e helft 2019.
 • Afspraken gemaakt met het Rijk om te komen tot een besluit en financiering van de aanpak van de spoorzone Gilze en Rijen gericht op het verminderen van overwegen als onderdeel van een bredere aanpak om het spoor in Brabant barrièrevrij te maken.
 • Een besluit genomen over de ontwikkeling van Eindhoven tot internationaal knooppunt met als eerste onderdelen:
  • Direct snelle verbinding Eindhoven – Düsseldorf
  • HOV3-verbinding met Eindhoven Airport en Brainport
  • Het realiseren van een fietsenstalling aan de Zuidzijde van het station
 • Een besluit genomen over een pilot innovatieve OV-verbinding Breda – Utrecht, die van start zal gaan eind 2019.
 • Afspraken gemaakt over de verbetering treinverbinding Dordrecht – Breda.
 • Een onderzoek opgeleverd over capaciteits- en reizigersgroei busstation Neckerspoel Eindhoven, waaruit aanvullende afspraken moeten volgen voor een vervolgaanpak.
 • De P&R-voorziening Maarheeze gerealiseerd.
 • De aanpassingen station Oisterwijk gerealiseerd.
 • De uitvoering aanpassing busstation Tilburg gestart (oplevering 1e helft 2019).
 • De internationale trein Breda – Brussel is gaan rijden.
 • Een overeenkomst gesloten voor aanpassingen aan het spoor voor een directe intercity tussen Roosendaal en Antwerpen.