Ondanks de inspanningen op het gebied van verkeersveiligheid moeten we helaas constateren dat in 2018 meer verkeersslachtoffers zijn gevallen dan in de voorgaande jaren. Naar aanleiding van deze ontwikkeling is een plan opgesteld om te komen tot een versnelde aanpak met maatregelen op het vlak van infra, gedrag en handhaving. Het betreft o.a. een versnelde aanpak van veiligheidsknelpunten in de provinciale infrastructuur.
Het jaar 2018 stond in het teken van het thema “snelheid”. In dat kader zijn snelheid-gerelateerde maatregelen getroffen op de provinciale wegen. Ook is een aantal succesvolle campagnes uitgevoerd zoals de "snelheidsmeterspaarpot" en “bedankt dat je langzamer rijdt” met een actieve participatie van bewoners én handhaving door politie.
De trajectcontrole op de N639 Baarle-Nassau – Alphen – Chaam is geplaatst en zal begin 2019 operationeel worden. We hebben voorbereidingen getroffen voor het uitbreiden van snelheidsmetingen op provinciale wegen in 2019.
We hebben het verkeerseducatieprogramma voor voorgezet onderwijs Totally Traffic doorontwikkeld voor implementatie bij de kwetsbare doelgroep van het middelbaar beroepsonderwijs.
In 2018 hebben we de verkeersveiligheid van de provinciale infrastructuur verbeterd met het plaatsen van geleiderails op de N324 Oss-Grave en wordt een gevaarlijke kruising op de N322 bij Andel aangepakt.
Ook hebben we bijgedragen aan de totstandkoming van het landelijke Strategische Plan Verkeersveiligheid 2030, dat in december is aangeboden aan de Tweede Kamer en vanaf 2019 (ook) in Brabant geïmplementeerd wordt.