In 2018 zijn we gestart met de proefcasus om te komen tot een ontwikkelperspectief van Eindhoven Airport dat in balans is met de omgeving. De oplevering van het advies van de verkenner aan de minister wordt verwacht in de 1e helft van 2019.