Toelichting
We hebben de BOM opdracht gegeven om samen met de regionale ontwikkelmaatschappijen een Pledge Fund te ontwikkelen. Verder wordt eind 2021 in samenwerking met de regio’s een subsidieregeling opengesteld. Die wordt in 2022 uitgerold om een impuls te kunnen geven aan breder MKB en start-ups.

Streefwaarden

Indicator 2022 2023 2024 2025
Slagings% innovatieve startups in Brabant *) *) *) 10% hoger dan in 2020
Aantal nieuwe snelle groeiers in Brabant 5 5 5 5

*) In het najaar 2021 worden met BOM en Braventure afspraken gemaakt over de activiteiten die nodig zijn om de doelstelling ( 2025; 10% t.o.v. 2020) te realiseren. Hiertoe wordt een jaarlijkse monitor ontwikkeld waarin de voortgang te volgen is.

Voor een uitgebreider overzicht van prestaties/resultaten verwijzen we naar het programmeringsdocument EKT 2021-2023