Toelichting
Om innovatie in de breedte te versterken ontwikkelen we de komende jaren Brabantse innovatie-coalities. In deze coalities verenigen we stakeholders, optimaliseren we de inzet van instrumenten en zorgen we dat nationale (Groeibrief) en regionale groei-initiatieven (regiodeals) hun doorvertaling krijgen. In 2022 gaan we aan de slag met 5 innovatie-coalities:

Streefwaarden

Indicator 2022 2023 2024 2025
Innovatiecoalities Min. 5      

Voor een uitgebreider overzicht van prestaties/resultaten verwijzen we naar het programmeringsdocument EKT 2021-2023