We bestendigen onder meer de samenwerkingsverbanden binnen de verhaallijnen Bevochten Brabant (zoals via Stichting Crossroads en samenwerkingsverband Zuiderwaterlinie) en Religieus Brabant (zoals via Kloosternetwerk). Dat laatste als vervolg op het Jaar van het Brabants Kloosterleven in 2021. Daarnaast hanteren we voor de verhaallijnen Innovatief en Bestuurlijk Brabant een responsieve aanpak. Dat betekent dat we initiatieven vanuit de samenleving ondersteunen, versterken of met elkaar verbinden.