Toelichting
In 2022 maken we met betrokken partijen, zoals arbeidsmarktregio’s, de BOM en Braventure, nieuwe afspraken over hun prestaties met betrekking tot het beleidskader Economie 2030. De afspraken worden meegenomen in de reguliere monitoring. Hierbij zetten we specifiek in op de versterking van de Brabantse clusters waarbij we middelen van het rijk en Europa slim combineren. We gaan voor een betere samenwerking en onderlinge afstemming tussen de partners bij de ondersteuning van start-up en scale-up.

Streefwaarden

Indicator 2022 2023 2024 2025
Geharmoniseerde jaarplannen & afsprakenkaders 6
( 4 regio’s, BOM & Braventure)