Toelichting
We voeren thema-onderzoeken uit met betrekking tot actuele risico-thema’s. We delen de uitkomsten en aanbevelingen tijdens regio-bijeenkomsten. We willen stimuleren dat toezichtontvangers van elkaar leren en best practices delen.

Indicator 2022 2023 2024 2025
Aantal georganiseerde regiobijeenkomsten 4 4 4 4