In samenwerking met de Rijksoverheid geven we decentraal uitvoering aan het ontzorgingsprogramma voor ‘kleine’ maatschappelijk vastgoedeigenaren. Er is een provinciaal ontzorgingsloket opgezet dat zich richt op maatschappelijk vastgoedeigenaren met een kleine vastgoedportefeuille in de kleine Brabantse gemeenten, bijvoorbeeld van zorginstellingen, scholen en sportbedrijven. Het ontzorgingsloket helpt deze vastgoedeigenaren bij het verduurzamen van hun gebouwen. Het Rijk heeft voor de uitvoering van het 3-jarig programma een specifieke uitkering van € 2 mln beschikbaar gesteld. Met dit bedrag beoogt de provincie 140 vastgoedeigenaren 210 gebouwen te helpen verduurzamen en daarmee te komen tot meer energiebesparing en of duurzame opwek en vermindering van CO2-uitstoot. Het uiteindelijke aantal verduurzaamde gebouwen hangt af van de bereidheid van de vastgoedeigenaren de verduurzamingsmaatregelen daadwerkelijk uit te voeren.

Indicator (2021) 2022 2023 2024 2025
Ontzorging maatschappelijk vastgoedeigenaren
* Aantal deelnemende vastgoedeigenaren
20-30 40-55 40-55    
* Beoogd aantal verduurzaamde vastgoed objecten 0 20-40 30-50 50-70 30-50