Op basis van onze verkenning naar het erfgoedveld gericht op doeltreffendheid en doelmatigheid, en de concretisering van de adviezen uit de verkenning, gaan we in 2022 werken aan een duurzame en toekomstbestendige inrichting van het erfgoedveld in aansluiting op het provinciale beleid. We streven ernaar deze in 2023 te hebben ingericht. Ook collecties vormen een belangrijke basis voor verhalen van Brabant en Brabanders. In de Brabant Cloud wordt een groeiend aantal collectiestukken door steeds meer organisaties (musea, heemkundekringen e.d.) gedigitaliseerd. We streven daarbij ook in 2022 weer meer collectiestukken in de cloud te hebben opgenomen. Tot slot dragen we ook zorg voor behoud, beheer en ontsluiting van archeologisch erfgoed door gebiedsbescherming (in situ) of in het depot (ex situ).