Indicator 2022 2023 2024 2025
% toezichtontvangers dat door ons op één of meer toezichtsgebieden wordt beoordeeld 100% * 100% * 100% * 100% *

* Aantal toezichtsontvangers op 1-7-2021: 103