We haken aan op goede initiatieven uit de samenleving die passen binnen de 4 verhaallijnen door deze te ondersteunen of door partijen bij elkaar te brengen. Vanuit de 4 verhalen zoeken we naar verbindingen met andere beleidsdomeinen zoals ruimte, cultuur, vrije tijd, economie etc. Daarnaast koppelen we erfgoed aan onze maatschappelijke opgaven/hoofdopgaven uit de omgevingsvisie dat wil zeggen dat we. Bij inpassing van maatschappelijke opgaven (zoals energietransitie of klimaatadaptatie) in cultuurhistorisch landschap.is het namelijk van belang om rekening te houden met het historische karakter van het landschap (historische structuren of elementen).
En we dragen vanuit cultuurhistorie bij aan ruimtelijke ontwikkelingen omdat het belangrijk is erfgoedwaarden van een gebied vanaf het begin mee te wegen in gebiedsontwikkelingen. Zo ontwikkelen we Brabant verder, met behoud van haar unieke kwaliteit, identiteit en karakter.