Via de Impulsgeldenregeling geven we incidentele financiële impulsen aan startende makers en instellingen om zich te ontwikkelen zodat daarmee de marktpositie duurzaam wordt versterkt. We continueren onze inzet op de Impulsgeldenregeling, zowel structureel als incidenteel in ieder geval tot het nieuwe beleidskader 2030 (n.a.v. motie M33 bij Beleidskader Vrije Tijd, Cultuur en Sport 2021-2022 van 26 maart 2021).