We zetten in op de vergroening en verduurzaming van werklocaties via 13 grote “oogst”-terreinen. Het is de bedoeling om in 2022 per terrein een uitgewerkt plan van aanpak te hebben en de eerste stappen te zetten. Ook zetten wij in op de verdere ontwikkeling van de campussen conform de Uitvoeringsagenda Versterking campussen, stedelijke innovatiedistricten, fieldlabs en hybride leeromgevingen 2021-2023. Daarnaast begeleiden wij naar behoefte bedrijven met complexe huisvestingsvraagstukken.Toelichting

--

Kwaliteit

Voor 2020 is het belangrijk om naast de doorontwikkeling van de campussen een keuze te maken voor 8 “grote oogst”-terreinen; dit zijn bedrijventerreinen met (grote) mogelijkheden voor verduurzaming. De versnelling van campus- en locatieontwikkelingen laat zich op voorhand moeilijk ramen.