• We zorgen voor een betrouwbaar OV-systeem: rituitval in de concessies is maximaal 0,2%.
  • Nota van uitgangspunten voor de aanbesteding concessie West (start juli 2025) en flexcontract (start januari 2024) is in 2022 vastgesteld.

We zien het OV als een verbindende schakel in het Brabants mobiliteitsnetwerk dat bijdraagt aan de bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid van onze provincie. Samen met de vervoerders, gemeenten, Reizigersoverleg Brabant en verschillende andere (markt)partijen werken we aan een vraaggericht, verbindend en verantwoord openbaar vervoernetwerk. De uitgangspunten zijn vastgelegd in de OV-visie (Gedeelde mobiliteit is maatwerk, 2018). Als concessieverlener voert de provincie de regierol uit op de vigerende concessies en zorgen we samen met de vervoerders voor een optimale dienstregeling voor het stad- en streekvervoer, Buurtbus en regiotaxi.

2022 zal een belangrijk jaar worden voor het OV en vooral in het begin nog erg lastig. Ondanks de lagere reizigersaantallen door (de nasleep van) corona willen we zorgen voor een passend aanbod om daarna weer snel te kunnen opschalen bij een toenemend aantal reizigers. Ondanks dreigende tekorten houden we de ambities overeind. Hiermee onderschrijven we de vitale functie van OV in het totale mobiliteitssysteem én dat we inzetten op toekomstige groei.