De twaalf aanbevelingen uit het Masterplan op het terrein van “bewustzijn en betrokkenheid”, “bestuur en beleid”, “borging organisatie” en “cultuur en handelen” zijn in 2022 uitgevoerd. In 2022 zal een lichte toets op noodzaak herijking Masterplan door actuele ontwikkelingen plaatsvinden. Op basis hiervan kan de invulling voor 2023 nader bepaald worden.