Meer dan 1000 planten en dieren in Brabant zijn bedreigd in hun voortbestaan omdat hun leefgebied in kwaliteit en omvang achteruit is gegaan. Daarom neemt de provincie voor het behoud en herstel van de biodiversiteit maatregelen in de leefgebieden van deze bedreigde soorten.

Indicator

2022

2023

2024

2025

Gerealiseerde ha (cumulatief)

3.000

4.000

pm

pm

pm: afhankelijk van de invulling van het leefgebiedenbeleid in het nieuwe beleidskader Natuur