Natura 2000 is het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden. Van de 21 Brabantse N2000 gebieden zijn er 14 gevoelig voor stikstof. In vooral deze stikstofgevoelige N2000-gebieden worden herstelmaatregelen uitgevoerd. Deze herstelmaatregelen zijn erop gericht om de natuur bestendiger te maken tegen een overbelasting van stikstof.

Indicator

2022

2023

2024

2025

Aantal uitgevoerde maatregelen (cumulatief)

400

*

*

*

* afhankelijk van de invulling van de 2e fase N2000-herstelmaatregelen