De laatste jaren zijn maatregelen genomen in het kader van Ruimte voor de Rivier, Deltaprogramma Rivieren en het Hoogwaterbeschermingsprogramma om Noord-Brabant te wapenen tegen hoogwater. Dit is essentieel voor de bescherming van grote aantallen bewoners en hoge economische waarden achter de dijken. Er wordt nu gewerkt aan een nieuw programma: Integraal Riviermanagement, om juist nog meer integraal te kijken wat nodig is. Dit doen we samen met alle partneroverheden: Rijk, waterschappen, provincies en gemeenten en in nauw overleg met diverse sectoren en maatschappelijke organisaties.

Indicator

Streefwaarde 2022

Streefwaarde 2023

Streefwaarde 2024

Streefwaarde 2025

Voortgang rivierverruimingsprojecten (MIRT fase)                            

 

 

 

 

Lob van Gennep

Planstudie

Planstudie

Uitvoering

Uitvoering tm 2026

Meanderende Maas

Uitvoering

Uitvoering

Uitvoering

Uitvoering tm 2028

Oeffelt

Planstudie

Planstudie/ Uitvoering

Uitvoering

Uitvoering tm 2027

IRM pilot Hoogwater

’s-Hertogenbosch/Crêvecoeur

Onderzoek