De regionale keringen in waterschap Aa en Maas, waterschap Rivierenland en waterschap De Dommel voldoen aan de veiligheidsnorm. Waterschap Brabantse Delta heeft een herstelopgave van 21,4 km afgesproken is dat deze in 2023 gereed is.

Indicator

Streefwaarde 2022

Streefwaarde 2023

Streefwaarde 2024

Streefwaarde 2025

Km te herstellen regionale keringen waterschap  Brabantse Delta (cumulatief)

15,9

21,4