Indicator:

  • Veehouders die gebruik maken van ondersteunende maatregelen (aantal 250)