We faciliteren in samenwerking met de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij een kwalitatief hoogwaardig pakket aan handelsbevorderingsactiviteiten gericht op sterke economische ecosystemen en clusters. Dit doen we in aanvulling op onder meer de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) én branche- en clusterorganisaties.

Streefwaarden

Indicator 2022 2023
Aantal handelsbevorderende activiteiten 12 handelsmissies
12 informatie-bijeenkomsten
90 trade relationsgesprekken
12 handelsmissies
12 informatie-bijeenkomsten
90 trade relationsgesprekken

Aantal deelnemende bedrijven/kennisinstellingen 60 60