Samen met externe partijen en met Programme Economie wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling van de innovatie coalitie energieconversie en –opslag. Daarbij is er specifieke aandacht voor de thema’s ‘slimme integreerbare zonne-energieoplossingen’, ‘waterstof als enabler voor industrie en maatschappij’ en ‘de batterij van en voor de toekomst’. Vanuit het Programma Energie wordt gewerkt aan de toepassing en uitrol van de energie-innovaties binnen de 3 genoemde thema’s.

Indicator 2022 2023 2024 2025
Opslag en conversie voor een haalbare en betaalbare energietransitie   2 pilots gestart    
Uitrol van een nieuwe technologie een bijdrage levert aan het eerder en/of tegen geringere kosten behalen van de provinciale energiedoelstellingen   1 project gestart