In 2022 worden de moties ‘Meer meetpunten in Brabant’ uitgevoerd. Het RIVM zal een ankermeetpunt luchtkwaliteit realiseren in Noordoost-Brabant voor de periode 2022-2026. Ook zullen vanaf 2022 twee meetpunten van LML-kwaliteit roulerend ingezet worden in Noord-Brabant. Daarnaast wordt in de periode 2020-2024 in samenwerking met de brede regio rondom Eindhoven gewerkt aan een innovatief regionaal netwerk met sensormetingen in Zuid-Oost-Brabant. Verder is opdracht gegeven voor een aantal meetstations nabij de industrieterreinen Moerdijk en Antwerpen én aanvullende ammoniakmeetpunten vanuit het MAN.

Indicator 2022 2023 2024 2025
Rapportage over resultaten 1 1 1 1