Met het oog op schoon water ondernemen we samen met onze partners een reeks aan activiteiten, waaronder:
• Prestatieafspraken met de waterschappen over inrichtingsmaatregelen in het watersysteem zoals beek- en kreekherstel en vispassages die bijdragen aan de biologische en fysische aspecten van waterkwaliteit. Eind 2021 worden de nieuwe prestatieafspraken 2022-2027 in de Maatwerkovereenkomsten met de Waterschappen vastgelegd, als opvolger van STUW 2016-2021 (*).
• Maatregelen door grondgebruikers gericht op verminderde uit- en afspoeling van meststoffen naar bodem en water (BodemUp).
• Aandringen bij het Rijk tot handhaving van het oude / geactualiseerde meststoffenbesluit.

Indicator

2022

2023

2024

2025

Inrichtingsmaatregelen Kaderrichtlijn water door waterschappen

 

 

 

 

Beek- en kreekherstel

Vispassages

 (*)

 (*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

 

(*) Voor de periode 2022-2027 worden in de tweede helft van 2021 nog concrete uitvoeringsafspraken gemaakt met de waterschappen via de Maatwerkovereenkomsten over de resterende Kaderrichtlijn Water opgave. Op basis daarvan actualiseren we bovenstaande indicatoren.

In het proces van het vaststellen van het RWP komen we eind 2021 met aanvullende indicatoren voor het 7e Nitraatactieprogramma.