In samenwerking tussen de provincie Noord-Brabant; Limburg en 78 gemeenten wordt uitvoering gegeven aan de Regionale Aanpak Laadinfrastructuur (RAL) Zuid. In dat kader is het doel om in 2024 minimaal 4.500 en maximaal 8.000 (semi-)publieke laadpunten te realiseren voor elektrische (personen)voertuigen binnen de deelnemende gemeenten. Hiervoor is in 2020 een concessie verleend aan een marktpartij die daarvoor gaat zorgdragen. Hoofdopgave vanuit de Nationale Agenda laadinfrastructuur (NAL) is dat de beschikbaarheid van (semi-)publieke laadpunten geen belemmering mag vormen voor de uitrol en groei van elektrische personenvoertuigen.

Indicator 2022 2023 2024 2025
Verhouding (semi-)publieke laadpunten / elektrische personenvoertuigen Minimaal 1 (semi-)publiek laadpunt per 5 elektrische personenvoertuigen Minimaal 1 (semi-)publiek laadpunt per 5 elektrische personenvoertuigen