Nadat de benodigde gronden zijn verworven of van functie zijn veranderd, moeten de gronden veelal nog worden ingericht. In het Bestuursakkoord is opgenomen om in deze bestuursperiode 4.500 ha nieuwe natuur te realiseren.

Indicator

Opgave 2012 t/m 2027

2022

2023

2024

2025 t/m 2027

Gerealiseerde ha (cumulatief)

15.200

7.500

9.000

10.500

15.200