Om het hele Natuurnetwerk Brabant (NNB) in 2027 te realiseren, is tijdige beschikbaarheid van gronden cruciaal. Conform het bestuursakkoord zetten we in op een versnelling van de grondverwerving. Het doel is om in 2025 alle benodigde gronden beschikbaar te hebben. Daarmee resteert nog twee jaar om de gronden ook in te richten.

Indicator

Opgave 2012 t/m 2027

2022

2023

2024

2025 t/m 2027

Gerealiseerde ha (cumulatief)

9.600

6.000

7.000

8.200

9.600