Een essentieel onderdeel van een robuust en samenhangend natuurnetwerk zijn de ecologische verbindingszones (EVZ). Deze groene verbindingen tussen natuurgebieden zorgen ervoor dat dieren en planten niet geïsoleerd raken en er een aaneengesloten natuurgebied ontstaat. In 2021 is de opgave geactualiseerd.