• We voeren planmatig beheer en onderhoud uit op de provinciale infrastructuur zoals afgesproken in de meerjarige kwaliteitsvisie (KOPI, 2018): de score van de kwaliteitsindicator voor de onderdelen doorstroming, fietspaden en verkeersveilige inrichting binnen de vastgestelde bandbreedte.
  • We geven inzicht in de consequenties van de verschillende scenario’s voor bezuiniging op beheer en onderhoud provinciale wegen: gereed 1e helft 2022.

Een overzicht van de geplande onderhoudsprojecten en planstudies is opgenomen in de programmering mobiliteit 2022-2030. We bieden ruimte aan extra ambities, waarbij we zo veel als mogelijk werk met werk proberen te maken. Voor een efficiënte uitvoering én verdere verduurzaming van de beheer- en onderhoudstaak initiëren, faciliteren en stimuleren we voortdurend innovatie. Dat doen we naast het zelf testen en ontwikkelen in de praktijk via de wijze van het aanbesteden van werken waarbij de markt steeds maximaal wordt uitgedaagd op het vlak van innovaties en duurzaamheid.

We zien de beheer- en onderhoudstaak van de provinciale wegen toenemen. De totale bezuinigingsopgave is ongeveer € 10 mln per jaar. We maken inzichtelijk wat exact de consequenties zijn van scherpe keuzes bij verschillende scenario’s.